Jesteś tu
Strona domowa > Aktualności > Dodatkowy zwrot ulgi w zeznaniu rocznym za 2016 rok

Dodatkowy zwrot ulgi w zeznaniu rocznym za 2016 rok

Dobra wiadomość dla rodziców, którzy w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. osiągnęli w roku podatkowym zbyt niskie dochody, żeby odliczyć w pełni ulgę na dzieci. Przysługuje im prawo do uzyskania zwrotu kwoty niewykorzystanej ulgi. 

Zasada jest prosta: jeżeli kwota odliczenia, która przysługuje podatnikowi, jest wyższa niż kwota odliczonej ulgi na dzieci, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą odliczenia a kwotą odliczoną, tj. kwota niewykorzystanej ulgi. Ta z kolei – zgodnie z przepisami – jest limitowana do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu w formularzach PIT-36 lub PIT-37, pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odliczone w formularzu PIT-36L, PIT-28, PIT-16A lub PIT-19A.

Dla zobrazowania powyższej zasady prezentujemy uproszczony przykład:

Małżeństwo łącznie ma do odliczenia ulgę prorodzinną w wysokości 6000 zł.
Łączna wartość podatku małżonków wynosi 3000 zł.
Łączna wartość składek ZUS wynosi 2000 zł.→limit zwrotu ulgi
Kwota podatku –ulga = 3000-6000=3000 zł → kwota niewykorzystanej ulgi

Małżeństwo otrzyma zatem 2000 zł dodatkowego zwrotu ulgi czyli tyle, ile stanowi limit wynikający z odliczonych składek ZUS. Małżeństwo nie odzyska już kwoty 1000 zł (różnica między kwotą niewykorzystaną a limitem) – te pieniądze przepadają.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nie ma już formularza PIT-UZ. Zwrot niewykorzystanej ulgi wynika bezpośrednio z zeznania rocznego i formularze PIT-36 oraz PIT-37 zostały „wyposażone” w odpowiednie pola, które należy wypełnić, aby skorzystać z powyższego przywileju. Zwracamy zatem szczególną uwagę na część K deklaracji PIT-36 lub odpowiednio część H deklaracji PIT-37.

UWAGA na zwrot niewykorzystanej kwoty przy korzystaniu ze świadczeń rodzinnych!

CZYTAJ TAKŻE:   Choroby pasożytnicze u dzieci - o czym każdy rodzic wiedzieć powinien?

Zwrot niewykorzystanej ulgi poszerzył katalog innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uwzględnia się w dochodzie rodziny tak ważnym dla ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i spełnienia kryterium dochodowego.

Niewykorzystana ulga na dzieci, a świadczenia rodzinne

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, wynikająca z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. otrzymana w 2017 r. będzie wliczana do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 (tj. od 1 listopada 2018 do 31 października 2019).

Dodatkowy zwrot ulgi w zeznaniu rocznym za 2016 rok – podejmuj świadome decyzje

Dla porównania: ulga prorodzinna, także otrzymana w 2017 roku (odliczona w zeznaniu za 2016 rok) stanowi dochód rodziny uzyskany w 2016 roku, które są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1.11.2017 do 31.10.2018).

Jest to istotna różnica i warto zdawać sobie sprawę, jak w perspektywie czasu rozkładają się konsekwencje podjętych decyzji, dlatego Rodziców-podatników, korzystających ze świadczeń finansowanych z budżetu państwa zachęcamy, aby dokładnie analizowali swoje konkretne sytuacje wybierając korzystniejsze dla siebie rozwiązania. A w razie wątpliwości – zasięgnęli rady u specjalisty.

Źródło: broszura Ministerstwa Finansów “Ulga na dzieci” z 2015 r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644)

Dodaj komentarz

Top