Jesteś tu
Strona domowa > Rodzice > Kontakty z dzieckiem po rozwodzie – zasady Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie – zasady Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Rozwiedzeni rodzice powinni solidarnie ponosić ciężar wychowania osoby małoletniej. Podobnie jak kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i alimentów, kontakty z dzieckiem pozostają istotnym elementem wyroku rozwodowego. Zasady z tym związane wynikają bezpośrednio z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem rozumiane są przede wszystkim jako możliwość utrzymywania z nim bezpośredniej, osobistej styczności. Dotyczy to zarówno przebywania rodzica z potomkiem przy okazji spotkań czy odwiedzin, jak i zabierania go poza miejsce stałego pobytu. Do kontaktów z dzieckiem zalicza się także styczność pośrednią, wymagającą korzystania ze środków porozumiewania się na odległość; korespondencji pocztowej, rozmów telefonicznych czy komunikacji internetowej.

Więcej o rozwodzie dowiesz się ze strony: kancelariasprawyrodzinne.pl

Porozumienie w sprawach kontaktów

Jeżeli rodzice osiągną konsensus w kwestiach dotyczących dzieci i złożą pisemne porozumienie, uzyskiwanie orzeczenia sądu w sprawie kontaktów nie jest konieczne. W praktyce wniosek ten nie musi być nawet składany wspólnie. Jeden z małżonków może wnieść o nieorzekanie o kontaktach, a drugi potwierdzić tę kwestię w odpowiedzi na pozew lub podczas rozprawy. Wyrok formalnie zawiera postanowienie o kontaktach, ale sąd nie ingeruje w sposób ich egzekwowania. Jeżeli jednak rodzice nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii po rozwodzie, muszą złożyć w sądzie rejonowym wniosek o uregulowanie kontaktów.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest całkowicie niezależny od władzy rodzicielskiej. W wyroku rozwodowym kwestie te rozpatrywane są w dwóch osobnych punktach, dlatego w pozwie o rozwód lub odpowiedzi na ten pozew należy odrębnie sformułować oba wnioski. Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem przysługuje każdemu rodzicowi, nawet jeżeli posiada ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej całkowicie pozbawiony. Sąd zazwyczaj reguluje w wyroku rozwodowym wyłącznie kwestie związane z możliwością osobistego przebywania dziecka z tym rodzicem, u którego nie będzie ono na co dzień mieszkać. Pozostałe, niebezpośrednie formy kontaktów dozwolone są bez żadnych ograniczeń.

CZYTAJ TAKŻE:   Wyprawka dla pierwszoklasisty - to musisz kupić na pewno

Zobacz także: https://iksmag.pl/rozwod-i-alimenty-co-musisz-wiedziec/

Zabezpieczenie kontaktów na czas rozwodu

Żądanie o zabezpieczenie kontaktów może być elementem pozwu lub odpowiedzi na pozew o rozwód, bądź też stanowić pismo samodzielne. Rozwiązanie to sprawdza się w sytuacji, gdy w czasie rozwodu jeden z rodziców ma utrudniony kontakt z dzieckiem. Na podstawie art. 7301 Kodeksu postępowania cywilnego, zabezpieczenia może się domagać każda ze stron lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie roszczenia, a także interesu prawnego w uzyskaniu takiej pomocy – np. wówczas, gdy brak zabezpieczenia utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. Sąd stara się zapewnić uprawnionemu wymaganą ochronę prawną, a jednocześnie nie obciążać ponad potrzebę obowiązanego.

Zmiana orzeczenia sądu i realizacja kontaktów

Zgodnie z art. 1135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów może zostać zmienione przez sąd opiekuńczy. Dotyczy to zarówno ograniczenia lub zakazania kontaktów, jak i uchylenia takich obostrzeń. Przesłanką dla każdej wprowadzanej zmiany jest przede wszystkim dobro dziecka. Przepisy przewidują też pewne rozwiązania, które mają ułatwić realizację kontaktów. Poza wytyczeniem harmonogramu, sąd orzekający w sprawie może np. zobowiązać jednego z rodziców do pokrywania kosztów dojazdu i pobytu dziecka na wypadek niedopełnienia ustaleń wynikających z orzeczenia przez drugiego rodzica.

Dodaj komentarz

Top