Jesteś tu
Strona domowa > Bez kategorii > Rola sztuki w rozwoju dziecka – co dają zajęcia artystyczne?

Rola sztuki w rozwoju dziecka – co dają zajęcia artystyczne?

zajecia artystyczne dla dzieci

Twórczość artystyczna to ważny element życia człowieka – także dziecka. Obcowanie ze sztuką pozwala maluchom na swobodną ekspresję własnych myśli i uczuć. Działalność plastyczna wpływa też na rozwój percepcji otaczającego ich świata. Zajęcia artystyczne dla dzieci mają jeszcze wiele innych atutów. Oto najważniejsze z nich.

Sztuka jako forma dziecięcej ekspresji

Sztuka jest formą dziecięcej ekspresji, ponieważ odgrywa kluczową rolę w emocjonalnym postrzeganiu i rozumieniu świata. Za pomocą twórczości plastycznej dzieci nie tylko wyrażają siebie, ale także odzwierciedlają otaczającą je rzeczywistość. Rysowanie, wycinanie, modelowanie czy inna działalność artystyczna pozwala maluchom lepiej uzewnętrzniać własne uczucia i myśli, które w młodym wieku trudno jest zrozumieć lub wyrazić słowami.

Dzięki temu dziecko może łatwiej opowiedzieć o swoich troskach, lękach, ale i radościach czy nadziejach. Kreatywne przedstawienie, a tym samym zrozumienie każdego z tych odczuć stwarza warunki do kształtowania osobowości pociechy oraz budowania zdrowego sposobu radzenia sobie z emocjami.

Zajęcia plastyczne a zdolności manualne

Wychowanie plastyczne w przedszkolu, szkole czy domu przyczynia się również do wszechstronnego rozwoju umiejętności manualnych. Wszystko dlatego, że twórcza aktywność dziecka wymaga zaangażowania rąk, a także sfery kinestetycznej – zmysłów, które odbierają i analizują informacje o położeniu, ruchu czy działaniu poszczególnych części ciała w przestrzeni. Z tego względu wykorzystanie kredek, plasteliny, modeliny, koralików czy innych artystycznych dodatków sprawia, że zajęcia plastyczne wpływają na prawidłowy rozwój dziecka w zakresie operowania dłońmi oraz palcami. Dodatkowo plastyka ćwiczy także koordynację wzrokowo-ruchową. W końcu do stworzenia dzieła, które pociecha widzi w wyobraźni, potrzebne jest połączenie sił tych dwóch zmysłów.

CZYTAJ TAKŻE:   Mała Akademia Chopinowska, sezon 4.

Rozwój dziecka w kontekście wrażliwości estetycznej

Działalność plastyczna w dzieciństwie jest również elementem wychowania estetycznego, które wiąże się z uwrażliwieniem na szeroko pojęte piękno. Cel takiego wychowania dziecka to zaszczepienie w nim chęci do dostrzegania oraz doceniania zarówno sztuki, jak i przyrody czy różnorodnych wytworów ludzkiej pracy. Z założenia wychowanie estetyczne ma także rozbudzać wewnętrzną potrzebę doświadczania piękna, a co za tym idzie, kształtować emocjonalne nastawienie do życia. Efektem wprowadzania różnych form artystycznych do procesu wychowania ma być również pobudzenie inteligencji, wzmocnienie wrażliwości czy wykreowanie twórczej i kreatywnej postawy u dziecka.

Działania artystyczne jako narzędzie rozwoju sfery emocjonalno-społecznej dziecka

Warsztaty artystyczne dla dzieci integrują zarówno różnorodne techniki plastyczne, jak i rozmaite elementy wychowania. Dzięki temu wpływ zajęć widoczny jest na wielu odmiennych płaszczyznach. Jedną z nich stanowi sfera emocjonalno-społeczna, która wiąże się z kształtowaniem zachowań malucha w interakcjach międzyludzkich i kreowaniem właściwego stosunku dziecka do otoczenia.

Wykonywanie prac plastycznych oddziałuje na tę sferę głównie poprzez rozwijanie wyobraźni, wrażliwości zmysłów i uważności na otoczenie. Artystyczna działalność stymuluje również umiejętności spostrzegania czy analitycznego myślenia. Wszystkie te aspekty sprzyjają porównywaniu i uogólnianiu, które pomagają dzieciom zrozumieć ich otoczenie.

Dodaj komentarz

Top