Jesteś tu
Strona domowa > Aktualności > Ulga prorodzinna – podstawowe zasady odliczenia

Ulga prorodzinna – podstawowe zasady odliczenia

Ulga prorodzinna czy też inaczej – ulga na dzieci – jest najczęściej spotykanym odliczeniem występującym w PIT-ach. Trudno się temu dziwić, bo jest bardzo korzystna i pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy na podatku dochodowym.

Dla kogo ulga prorodzinna?

Dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%), czyli stricte tych, którzy dokonują rozliczenia rocznego na druku PIT-36 lub PIT-37. Aby dokonać odliczenia ulgi, do zeznania rocznego należy dołączyć wypełniony druk PIT/O.

Oczywiście, ulga jest dedykowana rodzicom, którym przysługuje władza rodzicielska, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje, a także rodzicom zastępczym. Rodzice i w/w osoby mogą skorzystać z ulgi razem (wspólne zeznanie roczne) lub oddzielnie (osobne zeznanie roczne).

WAŻNE: Rodzicom po rozwodzie, w sytuacji gdy obydwoje posiadają władzę rodzicielską – ulga przysługuje obojgu, po połowie lub w innej proporcji.

Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do liczby posiadanych dzieci, co oznacza że przysługuje na każde dziecko spełniające wymagania określone w ustawie, tj.:

1. dzieci małoletnie (które nie są w związku małżeńskim),
2. dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody)
3. dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty).

Renta dzieci nie stanowi dochodu dla potrzeb ustalenia prawa do ulgi.

WAŻNE: Jeśli dziecko niepełnoletnie uzyska dochód przekraczający kwotę 3089 zł – rodzice/ opiekunowie mogą skorzystać z ulgi.

CZYTAJ TAKŻE:   Szkolne wydatki - jak łatwo je sfinansować?

WAŻNE: Podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, ryczałtem ewidencjonowanym lub podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym – nie mogą skorzystać z ulgi.

Limit odliczenia

Wysokość odliczenia zależy od liczby dzieci na które przysługuje ulga oraz od dochodów rodziców.

Dochód rodziców nie może przekraczać łącznie 112 000 zł – przy wspólnym rozliczeniu lub dla osoby samotnie wychowującej, czyli 56 000 zł – jeśli rodzice odliczają się osobno.

Powyższa tabela obrazuje wzrost ulgi w zależności od ilości posiadany
ch dzieci. Przykładowo: roczna ulga dla rodziców posiadających tylko jedno dziecko to kwota 1112,04 (miesięcznie 92,67 zł), zaś rodzice posiadający czwórkę dzieci odliczą maksymalnie 6924,12 zł.

Ulgę na dzieci urodzone w trakcie roku oblicza się proporcjonalnie za pełne miesiące życia.

Informacie praktyczne

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykazuje się:
w poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37 lub
w poz. 200 lub 201 deklaracji PIT-36,

a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 41 lub 42.

W PIT/O należy wypełnić część E podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

UWAGA! W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O. Rodzice rozliczający się indywidualnie – obydwoje składają druk PIT/O, w części E PIT/O zaznaczając poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisując kwotę, którą on odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia ulgi dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

W kolejnym artykule przybliżymy odliczenie ulgi prorodzinnej w sytuacji, kiedy rodzicom-podatnikom zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej im ulgi na dzieci.

Dodaj komentarz

Top