Jesteś tu
Strona domowa > Pielęgnacja > Wszystko zaczyna się od pierwszego przytulenia

Wszystko zaczyna się od pierwszego przytulenia

Celem ogólnopolskiego programu edukacyjnego, realizowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku a aktywnie wspieranego przez firmę Bayer, jest zbudowanie świadomości dotyczącej standardu okołoporodowego.

Jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259). Przepisy te weszły w życie 8 kwietnia 2011 r.  Jednym z nowych zapisów jest prawo gwarantujące matkom pierwszy nieprzerwany kontakt „skóra do skóry” z dzieckiem zaraz po porodzie*. Pierwszy kontakt matki z dzieckiem ma wielkie znaczenie dla powstania silnej więzi emocjonalnej, ale także przynosi wymierne korzyści zdrowotne dla dziecka.

Firma Bayer przekazuje 1% od wartości sprzedaży Bepanthen Maść na rzecz Fundacji Rodzić po Ludzku i wspólnie z nią promuje pierwszy nieprzerwany kontakt „skóra do skóry” matki z dzieckiem zaraz po porodzie. Współpraca obejmuje projekty edukacyjne skierowane do personelu medycznego realizowane przez Fundację oraz publikacje adresowane dla kobiet w ciąży.

– Naszą misją – zarówno przy tworzeniu produktu, jak również ideą, która kryje się pod naszym zaangażowaniem społecznym – jest ochrona zdrowia matki i dziecka. Dlatego wspieramy Fundację, która walczy o wprowadzenie w polskich szpitalach najwyższych standardów opieki nad kobietą i jej dzieckiem. Zdrowie zaczyna się już od pierwszego przytulenia – powiedział Peter Offerhaus, Country Division Head Consumer Care w Bayer Sp. z o.o.

Ogólnopolskie działania edukacyjne zakrojone na szeroką skalę mają na celu propagowanie standardu opieki okołoporodowej – zarówno wśród personelu medycznego, jak i w społeczeństwie. W dokumencie tym, obok innych ważnych przepisów dotyczących  opieki okołoporodowej, jest prawo gwarantujące kobietom nieprzerwany kontakt zdrowego dziecka z mamą zaraz po narodzinach przez przynajmniej dwie godziny*. Noworodek zaraz po porodzie, jeszcze przed przecięciem pępowiny, powinien być położony na brzuchu matki i obydwoje – matka i dziecko – powinni mieć czas, aby móc  „przywitać się”. Matki zachowują się w stosunku do noworodka w bardzo otwarty i czuły sposób, o ile tylko mają możliwość pozostania z nim sam na sam. Dopiero po tym czasie lekarze i pielęgniarki powinni przystąpić do swoich rutynowych czynności. W wielu szpitalach nadal wiążą się one niestety z czasowym oddzieleniem dziecka od matki. Tymczasem ocenę w skali Apgar można przeprowadzić nie zdejmując dziecka z brzucha mamy. Pomiary noworodka należy zrobić po zakończeniu pierwszego kontaktu, a poszerzone badanie kliniczne w ciągu 12 godzin od porodu.

CZYTAJ TAKŻE:   Prebiotyki i emolietny - jakie mają znaczenie w budowie odporności skóry dziecka?

Dlaczego pierwszy nieprzerwany kontakt „skóra do skóry” jest dla matki i dziecka taki ważny?

Badania naukowe potwierdzają wiele korzyści jakie daje niezakłócony pierwszy kontakt mamy z dzieckiem. Maluch szybciej adaptuje się do nowych warunków, skóra dziecka kolonizowana jest bezpieczną dla niego florę bakteryjną, która chroni je przed szpitalnymi infekcjami. Przebywanie na brzuchu mamy zapewnia dziecku komfort termiczny, a wczesny kontakt daje większe szanse na długie karmienie piersią. W pierwszych godzinach po porodzie mama i dziecko są pod wpływem unikalnej mieszanki hormonów- oksytocyny, endorfin, prolaktyny i adrenaliny, które sprawiają, że między mamą a dzieckiem rodzi się silna więź, będąca podstawą ich relacji w przyszłości**.

*Źródło: DZ.U. Nr 14 z dn. 7.10.2010, poz. Nr 89
**Na podstawie materiałów Fundacji „Rodzić po Ludzku”
Oświadczenia dotyczące przyszłości: Niniejszy dokument (prezentacja, publikacja itd) może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, oparte na aktualnych założeniach i przewidywaniach dokonanych przez kierownictwo Grupy Bayer lub podgrupy. Różnorodne ryzyko znane i nieznane, niepewne dane i inne czynniki mogą spowodować różnice faktyczne pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami spółki a podanymi tu szacunkami. Do czynników takich należą czynniki omówione w publicznych raportach Bayer, dostępnych na stronie internetowej www.bayer.com. Spółka nie przyjmuje żadnych zobowiązań co do uaktualniania takich oświadczeń dotyczących przyszłości lub dostosowywania ich zgodnie z przyszłymi zdarzeniami czy rozwojem wypadków.

Dodaj komentarz

Top