Jesteś tu
Strona domowa > Eksperci radzą > Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym – cz. 1

Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym – cz. 1

Do 31 października rodzice dzieci, które we wrześniu 2016 rozpoczęły szkołę lub roczne przygotowanie przedszkolne, mają czas na złożenie stosownych dokumentów, jeśli chcą ubiegać się o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Nowy okres zasiłkowy – od 01.11.2016 do 31.10.2017

1 listopada 2016 rozpocznie się nowy okres zasiłkowy, który potrwa do 31 października 2017 roku. Jest to czas, kiedy w Polsce można nabyć prawo do świadczeń rodzinnych. Wnioski o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane już od dnia 1 września.

Osoby ubiegające się o świadczenia w nowym okresie zasiłkowym, które złożyły wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 30 września, zachowują ciągłość wypłat, ponieważ ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za miesiąc listopad mają miejsce do dnia 30 listopada 2016 roku. Jeśli jednak ktoś nie zdążył zrobić tego w powyższym terminie, może taki wniosek złożyć do dnia 30 listopada. Wówczas wypłata i ustalenie przysługujących świadczeń za miesiąc listopad 2016 mają miejsce do 31 grudnia 2016 roku.

Świadczenie rodzinne – tylko na wniosek

Świadczenia rodzinne w praktyce przeznaczone są dla najbardziej potrzebujących rodzin i nie są przyznawane z urzędu. Należy złożyć wniosek, a do niego każdorazowo należy dołączyć stosowne dokumenty stanowiące uzasadnienie prawa do pobierania świadczenia. Komplet prawidłowo złożonych dokumentów jest podstawą do ustalenia prawa do świadczeń na czas określony (np. na dany okres zasiłkowy, do ukończenia określonego wieku lub do określonego czasu nauki) lub na czas nieokreślony (np. gdy niepełnosprawność jest trwała).

CZYTAJ TAKŻE:   Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne od A do Z

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 wymaga wykazania dochodów za rok 2015,  z uwzględnieniem wszelkich zmian w wysokości dochodów członków rodziny. Szczegółowe informacje na temat kryterium dochodowego znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny jest jednym z dostępnych świadczeń rodzinnych i skierowany jest do wszystkich osób w trudnej sytuacji finansowej, posiadających dziecko na utrzymaniu, które dodatkowo spełniają określone kryterium dochodowe, tzn. przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł – jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

UWAGA: O zasiłek rodzinny można ubiegać się w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego, przykładowo w momencie utraty pracy i pogorszenia się sytuacji materialnej. Wówczas prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca w jakim złożono wniosek.

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie kwot i najważniejszych informacji dotyczących zasiłku rodzinnego oraz towarzyszących mu dodatków.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne realizuje organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego, może więc być to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Na chwilę obecną wszystkie dokumenty trzeba składać osobiście w wyznaczonym urzędzie. Jednak najprawdopodobniej od 2017 roku wnioski o świadczenia rodzinne będzie można składać za pośrednictwem internetu.

W kolejnym artykule omówimy pozostałe świadczenia rodzinne czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze i świadczenia rodzicielskie.

Logo Evikon

Dodaj komentarz

Top