Jesteś tu
Strona domowa > Dziecko > Atrakcyjne zajęcia w szkole, czyli na co nauczyciel powinien postawić

Atrakcyjne zajęcia w szkole, czyli na co nauczyciel powinien postawić

Uczeń rozpoczynający długi proces edukacji na samym jego początku jest pełen zapału do pracy i ciekawości. Jeżeli w trakcie nauczania będą one zaspakajane w zadowalającym stopniu, w trakcie dalszych etapów nauczania uczeń będzie wykazywał większe zainteresowanie zajęciami szkolnymi, a tym samym lepiej przyswajał wiedzę, niezbędną dla jego dalszego rozwoju.

Aby poprowadzić ciekawe i atrakcyjne zajęcia, nauczyciel musi poświecić nieco swojego czasu na odpowiednie i rzetelne przygotowanie się do nich. Wymaga to od niego również kreatywności, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz niezwykłej pomysłowości. W związku z tym ważne jest, aby dokładnie zastanowił się i przemyślał, jakie cele chce zrealizować oraz w jaki sposób przeprowadzić lekcje, aby były one interesujące i zachęcały do aktywnego uczestnictwa. Należy pamiętać, że nauka poprzez czynne uczestnictwo jest dużo efektywniejsza niż przyswajanie tzw. „suchych” faktów z podręcznika. Zadaniem prowadzącego zajęcia jest również pokierowanie uczniem tak, aby rozbudzał i rozwijał swoje zainteresowania i kompetencje.

Atrakcyjne zajęcia – na co powinien zwracać uwagę nauczyciel?

Wiedza zdobywana podczas atrakcyjnych i ciekawych zajęć jest nie tylko łatwiej przyswajana, ale również dłużej zapamiętywana, co jak oczywiście wiadomo jest niezwykle ważne w późniejszych etapach edukacji. Z tego tez powodu oprócz atrakcyjności, przekazywane treści powinny być również przystępne i zrozumiałe. Aby było to możliwe konieczna jest dobra znajomość przez prowadzącego zajęcia swoich uczniów, ich zdolności, umiejętności i możliwości. Wiedza ta umożliwi odpowiednie opracowanie i zaplanowanie zajęć w ten sposób, aby jak najlepiej spełniły swoje zadanie.

CZYTAJ TAKŻE:   Spontaniczna podróż z dzieckiem – czy to w ogóle możliwe?
Atrakcyjna edukacja
laurabohling.com

Ważne jest, aby przekazywane treści nie były ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Zbyt łatwe zadania, szybko nudzą uczniów, zbyt trudne natomiast zaburzają poczucie własnych umiejętności i zniechęcają. Skuteczne są wyłącznie te, które adekwatnie odzwierciedlają poziom uczniów. Przygotowanie do zajęć powinno również obejmować dokładną znajomość podstawy programowej, jak również skuteczną umiejętność łączenia ze sobą różnych dziedzin nauki. Należy również pamiętać o czynnym angażowaniu uczniów w przebieg zajęć. Doskonale służy temu praca w grupach. Wspaniale łączy ze sobą współdziałanie i odpowiedzialność za efekt wspólnej pracy z pełnym zaangażowaniem emocjonalnym poszczególnych uczniów, które bezpośrednio wpływa na lepsze zapamiętywanie analizowanych treści. Jest to wyjątkowo skuteczna metoda aktywizacji uczniów.

Dlatego warto czasem spojrzeć również na to co do ciąży wnoszą mężczyźni. Jeśli wnoszą zbyt mało należy ich uświadomić, że już podczas ciąży mogą opiekować się swoim dzieckiem dbając o swoją żonę. Jeśli natomiast robią wszystko we właściwy sposób przydały by się czasem słowa podziękowania. Bo naprawdę, nie zawsze jest łatwo być mężczyzną z kobietą w ciąży, mimo że jest to coś cudownie wspaniałego i jedynego w swoim rodzaju.

Dodaj komentarz

Top