Jesteś tu
Strona domowa > Aktualności > Rozwód i jego aspekty ekonomiczne — proces oraz jego konsekwencje.

Rozwód i jego aspekty ekonomiczne — proces oraz jego konsekwencje.

Decyzja o trwałym związaniu się z drugim człowiekiem poprzez zawarcie z nim związku małżeńskiego jest jednym z najważniejszych wyborów w życiu większości osób. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy okazuje się, że nastąpiło tak drastyczne pogorszenie więzi z partnerem, że nie jest możliwe kontynuowanie związku. Z poniższego artykułu dowiecie się m.in.:

  • jak wygląda proces rozwodowy,
  • o jakich aspektach ekonomicznych pamiętać, by oszczędzić sobie ewentualnych dalszych problemów,

Jak wygląda proces rozwodowy, co warto wiedzieć.

Proces rozchodzenia się małżonków jest inicjowany pozwem złożonym we właściwym sądzie okręgowym. Ze względu na przyczyny rozpadu, pozew może mieć różną formę, dlatego ciężko jest znaleźć jeden uniwersalny wzór pozwu o rozwód.

Próbując skategoryzować typy tego procesu, można je podzielić na:

  • rozwód z orzekaniem o winie lub z winy obu stron,
  • rozwód w sytuacji obecności dzieci pełnoletnich lub poniżej 18 roku życia,
  • rozwód z podziałem majątku lub bez niego.

By przygotować skuteczny pozew rozwodowy, najbardziej komfortowo jest skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Może okazać się, że by osiągnąć zamierzony skutek, konieczne będzie wcześniejsze przygotowanie dowodów. Samodzielne próby dokonania tego, mogą być ryzykowne i spowodować nawet brak możliwości wykorzystania zebranych informacji!

Małżonek składający dokumenty rozwodowe staje się tzw. powodem lub powódką, w zależności od tego, który z małżonków inicjuje sprawę. Powód oprócz określenia rodzaju rozwodu w dokumencie, który przygotowuje, powinien przygotować szereg załączników. Będą to przede wszystkim odpis aktu małżeństwa, a także odpis aktów urodzenia dzieci, jeżeli występują. Pozostała dokumentacja to informacje potwierdzające sytuację ekonomiczną oraz dowody na ewentualną winę strony pozwanej. 

CZYTAJ TAKŻE:   Półkolonie w Poznaniu – szykuje się wielka przygoda!

Po wpłynięciu wniosku rozwodowego już w trakcie trwania procesu sąd będzie proponował stronom pomoc mediatora. W trakcie mediacji ma miejsce próba zażegnania ewentualnego sporu i pomoc małżonkom w trwaniu w związku. Jeżeli rozpad więzi między nimi jest definitywny i nieodwołalny, skład sędziowski na jednej — lub kilku — rozprawach będzie dążył do ustalenia stanu faktycznego. W efekcie procesu następuje orzeknięcie o rozwiązaniu małżeństwa i ustalenie ewentualnego podziału majątku oraz opieki nad dziećmi.

Konsekwencje ekonomiczne rozpadu małżeństwa.

Poza zmianami sytuacji prawnej byłych partnerów zmieniają się też ich warunki ekonomiczne. Podstawową zmianą okoliczności statusu gospodarczego jest rozdział majątku (o ile nie występowała już wcześniej rozdzielność majątkowa). W trakcie procesu dotychczasowy wspólny majątek został podzielony pomiędzy stronę inicjującą sprawę a pozwaną. W sytuacji, gdy małżeństwo doczekało się potomków, jedna ze stron mogła zostać zobligowana do dalszego partycypowania w kosztach wychowania dzieci poprzez wypłatę na ich rzecz alimentów. Kolejną zmianą jest status podatkowy byłych małżonków. Jeżeli dotychczas rozliczali się wspólnie, z chwilą sądowego potwierdzenia rozpadu związku tracą tę możliwość. Prawdopodobnie w najbardziej skomplikowanej sytuacji ekonomicznej po rozwodzie stają osoby, które prowadziły wspólnie biznes. Ich status będzie różnych w zależności od formy działalności, tj. czy była to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka cywilna lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Problematyczne może być ustalenie dalszego zarządzania firmą, a także prawami do majątku przedsiębiorstwa oraz wypracowywanych przez niego zysków.

Każdorazowo w przypadku tak istotnych zmian w życiu, rozwiązaniem najbardziej komfortowym i bezpiecznym pod względem prawnym będzie skorzystanie z usług, jakie oferuje profesjonalny adwokat rozwodowy.

Dodaj komentarz

Top