Jesteś tu
Strona domowa > Dziecko > Rodzina 500 Plus – sprawdź, jakie zmiany zaszły w 2018 r. 

Rodzina 500 Plus – sprawdź, jakie zmiany zaszły w 2018 r. 

W bieżącym roku, kontynuowany jest rządowy program „Rodzina 500 Plus” na nieco zmienionych zasadach. Przeczytaj o nowych regulacjach, być może dotyczą one również Twojej rodziny.

rodzina
team.com

Podstawowe zasady programu pozostają bez zmian. Nadal gwarantują one świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, które jest wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Kryterium dochodowe wciąż obowiązuje przy pierwszym dziecku i wynosi 800 lub 1200 zł na każdego członka rodziny (wyższa kwota przysługuje opiekunom, posiadającym niepełnosprawne dziecko).

Odpowiedzialność w rękach wojewody

W 2018 roku wojewodowie, a nie jak dotychczas – marszałkowie województw, odpowiadają za koordynowanie programu “Rodzina 500 plus”. W związku z tym, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazują wszystkie sprawy z tym związane urzędom wojewódzkim. Teraz to one właśnie będą rozpatrywać wnioski o przyznanie świadczenia w sytuacji gdy np. jedno z rodziców lub dziecko przebywa za granicą – uniemożliwi to wnioskodawcom pobieranie analogicznych świadczeń jednocześnie w dwóch państwach Europy.
Powyższe zmiany mają wpłynąć na sprawniejszą i przede wszystkim terminową procedurę rozpatrywania wniosków.

Alimenty pod lupą

W zeszłym roku zdarzało się, że rodzice w ramach programu próbowali wyłudzić pieniądze na pierwsze dziecko. W tym celu zaniżali swoje dochody albo oświadczali, że samotnie wychowują pociechę – w ten sposób do obliczania dochodu brane były pod uwagę tylko zarobki jednego z nich. Teraz do wniosku trzeba dołączyć sądowy tytuł wykonawczy, który ustala alimenty na dziecko drugiego rodzica lub dokumentację, stwierdzającą, że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany lub sąd oddalił powództwo o alimenty.

CZYTAJ TAKŻE:   Czy rodzicielstwo to odarcie z intymności?

Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy o pracę, urzędnicy sprawdzą, czy pracownik zarobił u tego samego pracodawcy jakiekolwiek pieniądze w ciągu 3 miesięcy po ustaniu stosunku pracy. Jeśli tak – straci on prawo do zasiłku na pierwsze dziecko. Zapobiegnie to zawieraniu umów z tym samym przedsiębiorstwem za niższą pensję, a tym samym wyłudzeniom pieniędzy rządowych.

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie pieniędzy w ramach programu „Rodzina 500 Plus” trzeba składać każdego roku. Rok temu przyjmowane były od 1 sierpnia: stacjonarnie, pocztą oraz online: przy pomocy serwisu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
W 2018 już od 1 lipca będzie możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Jeśli tego nie zrobisz, od października przestaniesz otrzymywać pieniądze.

Dodaj komentarz

Top